Услуги

Со помош на нашиот тим составен од стручни лица во Швајцарија и Македонија можеме да понудиме повеќе од нашите конкуренти, кои само произведуваат и испорачуваат. Нашите проектанти ги преземаат вашите основи и на тој начин ги изготвуваат проектите за производство, кои вие потоа ги проверувате и одобрувате. Нашата силна страна лежи во производството (топло поцинкување или необработено) во Македонија. Како искусни претприемачи може да организираме и завршна обработка (на пример, прашкасто боење, емајлирање или премази), логистика и монтажа со нашите партнери. Контактирајте нѐ, за заедно да го разгледаме обемот на нашата соработка.

  • Проектирање
  • Советување на клиенти
  • Статичка пресметка
  • Необработено или топло поцинкување франко фабрика
  • Прашкасто боење преку партнери
  • Испорака и монтажа преку партнери
planning_s